Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de administrare a datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Respectam dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Informațiile privind datele cu caracter personal ale clientului pot fi transmise doar catre:  Parchet, Poliție, instantele de judecata sau a altor organe abilitate ale Statului, în baza solicitarii acestora și in limitele prevazute de lege.

In cadrul firmei a fost numit un Responsabil cu Protectia Datelor (DPO) pe care il puteti contacta cu privire la orice aspect privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosind urmatoarele date de contact: nume (Barbu Nicolae), email (contact@ips-ro.ro) sau telefon +40 742.412.440.

Acest website nu a folosit si nu va folosi aplicatii/abordari (ex: cookieuri proprii sau ale tertilor, bannere, etc) prin care se vor colecta informatii cu caracter personal ale vizitatorilor. Puteti valida aceasta afirmatie accesand, cel putin, unul dintre urmatoarele linkuri de testare https://www.cookieserve.com/ sau https://www.cookiemetrix.com/ 

Reclamatii: Orice nemultumire legata de accesarea, utilizarea site-ului nostru, ne va fi comunicata  fie: telefonic la numarul +40 742.412.440 (Orange, tarif normal) sau prin email la adresa contact@ips-ro.ro. Nemulțumirea dumneavoastra va fi înregistrata și veti primi un raspuns  in scris, pe adresa de email menționata cu ocazia aducerii la cunoștința noastra a nemulțumirii  avute. Cel in cauza  ia la cunostinta de posibilele efectele ale mediatizarii acestor nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media sau in orice alta modalitate), sub rezerva suportarii daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine, adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni. 

Plangeri: Aveti dreptul sa depuneti o plangere, la autoritatea de supraveghere, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania; telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Fara a va afecta dreptul dumneavoastra de a contacta in orice moment Autoritatea de Supraveghere, va rugam sa ne contactati in prealabil, si vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice sesizare pe cale amiabila.

Timpul de raspuns la reclamatii / plangeri. Vom raspunde, tuturor cererilor legitime, intr-un termen de maxim 15 zile calendaristice. Ocazional poate dura si mai mult, daca cerintele sunt unele foarte complexe, situatie ce va fi notificata in prealabil.

Translate »